VUM, a.s.

Váš partner v oblasti uhlíkových materiálov

Kontakt

Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 601 34 06 carbon@vum.sk
Image Alt

Vízie a ciele

Produkty spoločnosti VUM, a.s. t.j. kalcinované antracity ako aj elektródové a ubíjacie hmoty, sú kľúčovou surovinou pre výrobu ocele a ferozliatin, ktoré boli, sú a dlho aj budú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života – v oblasti strojárenského a automobilového priemyslu, potravinárstva, zdravotníctva, ..

Najmä počas uplynulej dekády podliehal celý tento výrobný proces (počnúc ťažbou rúd a ostatných uhlíkových surovín cez kalcináciu a výrobu hmôt až po finálnu oceľ požadovanej kvality a ferozliatin definovaného zloženia) viacerým zmenám s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, eliminovať dopady na všetky zložky životného prostredia a znižovať expozíciu zamestnancov.

Spoločným úsilím bývalého, ako aj súčasného vedenia sa z malej, nenápadnej súčasti hlinikárenského kombinátu stala samostatne fungujúca jednotka, ktorá sa kvalitou svojich produktov etablovala v celosvetovom meradle. Sme tu a budeme sa snažiť o to, aby aj našim pričinením sformovala lepšia a zelenšia budúcnosť. S týmto cieľom sme naštartovali nové environmentálne projekty, realizovali úsporné opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti a redukcie emisií CO2, vyvinuli nové eko produkty, znížili podiel odpadov… V tomto nastúpenom trende bude VUM, a.s. pokračovať aj v nasledujúcom období, aby sme vytvorili ekonomicky stabilnú spoločnosť s priaznivými vzťahmi s interným (zamestnanci a odborové organizácie), ako aj externým prostredím (dodávatelia, zákazníci, štátne orgány) za súčasného rešpektovania princípov trvalo udržateľného rozvoja a obehovej ekonomiky.

Roman Bielek, výkonný riaditeľ