VUM, a.s.

Váš partner v oblasti uhlíkových materiálov

Kontakt

Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 601 34 06 carbon@vum.sk

O nás

Dennodenne nám rukami prechádzajú uhlíkové materiály v rôznych svojich podobách; od surových antracitov, ktoré pretvárame kalcinačným procesom na kalcinované produkty vysokej a stabilnej kvality; cez ubíjacie a uzatváracie hmoty až po elektródové hmoty vyrábané viacerých variantoch pre rôzne typy ferozliatin.

Či sa jedná o vyššie uvedené hlavné produktové línie alebo o vedľajšie produkty vznikajúce pri ich výrobe, riadenie procesov a dodržiavanie existujúcich štandardov kvality sú jedným z našich základných pilierov. Nemenej pozornosti venujeme podpore zákazníkov pri aplikácii našich produktov, vývoju nových technológií a výrobkov či hľadaniu možností využitia alternatívnych surovín. Tieto ciele nám významnou mierou pomáha napĺňať aj spolupráca s renomovanými výskumnými ústavmi, univerzitami či špecializovanými akreditovanými laboratóriami.

Rovnako ako si vážime spoluprácu s našimi obchodnými partnermi, či už dodávateľmi alebo odberateľmi, ceníme si aj komunikáciu s externým (orgánmi štátnej správy) či s interným prostredím (zamestnancami). Tieto korektné vzťahy nám umožňujú vytvárať podnetné prostredie pre svojich zamestnancov, zvyšovať štandardy bezpečnosti práce či znižovať expozíciu zamestnancov a životného prostredia.